*/1

DE AUTEURS VAN MATRIX WISKUNDE 1
Mieke D’Hollander
Fabienne Duelen
Els Goetschalckx
Chris GrietenAnnick Jehaes
Daisy Peelmans
Sonja Rucquoij
André Snijers


MET MEDEWERKING VAN
Katrijn De Crop
Karolien Delmotte
Patrick Tydtgat
Rob Vancleef

Wat goed was blijft en wordt versterkt

In de onderwijshervorming 2019 komen een aantal zaken naar de voorgrond die al aanwezig waren in
Matrix Wiskunde. Die hebben we waar nodig versterkt en/of explicieter gemaakt:

  • remediëren, verdiepen en versterken op maat van de leerling.
  • duidelijke openleertrajecten zorgen voor gericht oefenen op maat.
  • leerlingen worden gestimuleerd om na te denken en te onderzoeken.
  • leerlingen krijgen een beter beeld van eigen sterktes en zwaktes.
  • aandacht voor wiskundige denkmethoden.

Uiteraard vraagt een hervorming van het vak ook inhoudelijke aanpassingen. De analyse gebeurde en heeft inhoudelijke gevolgen voor Matrix Wiskunde 1 
(editie 2019)Resultaat is een herkenbare Matrix Wiskunde waarin de nodige nieuwe inhouden en accenten op een haalbare manier worden aangereikt. 

  • Inzicht ontwikkelen in en omgaan met data en onzekerheid: kansrekenen, statistiek …
  • Redeneringen opbouwen en abstraheren. 
  • Een uitbreiding van verzamelingenleer, vertaald naar zowel getallenleer als meetkunde.
  • Implicatie en equivalentie-relatie (en implicatiepijl en equivalentiepijl).
  • Aandacht voor bewijsvoering. 

Al deze nieuwe inhouden en accenten zijn volledig geïntegreerd in de herwerking van Matrix Wiskunde: nieuwe theoriekaders, nieuwe oefeningen, aangepaste openleertrajecten, nieuwe en aangepaste online-oefenreeksen, aangevuld vademecum …

Nieuwe inhouden

Tim Surma
Lief Van Duffel
Kristel Vanhoyweghen
Betty Weyns