*/1
Stap 1
Dit kun je al

Enkele eenvoudige oefeningen om de noodzakelijke voorkennis van de leerlingen in kaart te brengen. Naast elke oefening staat een verwijzing naar het vademecum. Leerlingen kunnen daar hun kennis opfrissen.

Stap 2
Op verkenning

Stap voor stap, met veel aandacht voor structuur, wordt de nieuwe kennis aangebracht. Waar zinvol vanuit realistische contexten. De groene theoriekaders zetten de leerstof op een heldere manier vast.

Stap 3
Startoefeningen

Een beperkt aantal oefeningen om te controleren in welke mate de leerlingen de theorie begrijpen. Boven elke startoefening staat het leerdoel.

Stap 4
Weer- en meer-oefeningen

Leerlingen die nood hebben aan herhaling of zelfs een stap terug moeten zetten, maken de weer-oefeningen. Op Pelckmans Portaal kunnen de leerlingen ook verder oefenen. We duiden de weer-oefeningen aan met een oranje kleur.

Leerlingen die de startoefeningen beheersen, maken de meer-oefeningen. Wie extra uitdaging nodig heeft, vindt zeker zijn gading in de vele verdiepingsoefeningen, gaande van * tot ***. We duiden de meer-oefeningen aan met een blauwe kleur. 

  • Het openleertraject is transparant en gebruiksvriendelijk.
  • De kleuren verwijzen naar de weer- en meer-oefeningen.
  • Wie meer uitdaging wil, kan zich uitleven met de steroefeningen.

Het Matrix Wiskunde-effect:
stap voor stap sterker in wiskunde

Eén leerwerkboek voor getallenleer en één voor meetkunde
  • Leerlingen hebben nood aan houvast en structuur.
  • Twee leerwerkboeken maken het aanbod transparant.
  • Leerlingen kunnen hun cursus zo op orde houden en vinden makkelijker hun weg naar de oefeningen.
  • Op basisvaardigheden in wiskunde moet blijvend geoefend worden.
  • De rubriek Ken je klassiekers, aan het einde van elk hoofdstuk, test leerlingen op hun parate kennis van getallenleer en meetkunde.
  • Via de code naast elke oefening kunnen ze de leerstof die ze niet meer beheersen, vlot opfrissen in het vademecum bij het leerwerkboek.
Ken je klassiekers
Problem solving

Probleemoplossend denken binnen wiskunde is niet enkel weggelegd voor de sterkste leerlingen. Aan de hand van enkele gerichte voorbeelden krijgt elke leerling al snel de heuristieken onder de knie en leert hij stap voor stap dat problem solving haalbaar wordt.

De systematische en progressieve aanpak resulteert in uitdagende probleemstellingen, op maat van elke leerling.

Problem solving
haalbaar voor elke leerling